Bedrijf Profiel

Call us TODAY! Tel: +59995233354, or mail us at info@granvielgroup.com

Granviel Group BV

Granviel Group BV is sinds 1992 actief en is gespecialiseerd in het aannemen van bouw-, renovatie- en restauratiewerkzaamheden, alsmede het verwerven, exploiteren en vervreemden van bebouwde onroerende goederen.

Missie
Granviel Group BV wil een bijdrage leveren aan de inrichting van de eilanden van de Nederlandse Antillen waar zij actief is. Ons bedrijf richt zich op alle activiteiten in de bouw en/of exploitatie van onroerend goed.

De ruime kennis en ervaring en het kenmerkende ondernemerschap maken Granviel Group BV hiervoor de aangewezen partij. Ons bedrijf is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en voert haar opdrachten veilig, milieuvriendelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving uit.

Doelstellingen
De strategische doelstellingen van Granviel Group BV zijn erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ons streven is tevens het scheppen van werkgelegenheid en het meewerken aan de verbetering van de sociale leefbaarheid op de Caribische Gebied.

Werkgebied
Het werkgebied van Granviel Group BV omvat de Carische Gebied, maar is voornamelijk geconcentreerd op Curaçao.